Terraria TShock Servers, page 3

Rank Server Players Status Tags
155
NA / 32 Freebuild TShock
160
NA / 50 Expert Freebuild Normal PvE PvP TShock
164
NA / 1000 Freebuild SSC Survival TShock