Terraria Whitelist Servers

Rank Server Players Status Tags
20
CalamityMX
NA / 10 Economy Expert Password Protected PvE SSC Survival Whitelist
65
NA / 50 Normal PvE TShock Whitelist
73
The Skeld
NA / 12 Economy Expert Survival Vanilla Whitelist
87
SMGoro Terraria 2B2T
1 / 50 Economy Freebuild Protected PvE PvP Survival TShock Whitelist