Terraria Normal Servers

Rank Server Players Status Tags
10
Terraria One
8 / 500 Freebuild Minigames Normal Protected PvP TShock Vanilla
15
Karon
NA / 64 Freebuild Normal Protected PvE TShock
20
/r/Terraria Public Servers
1 / 64 Economy Expert Freebuild Normal Protected PvE SSC Survival TShock
30
Hysteria
NA / 64 Normal PvE PvP SSC Survival
31
TERRARIA.BY
22 / 255 Expert Freebuild Normal Protected PvE PvP TShock
32
0 / 29 Expert Freebuild Normal Protected PvE PvP Roleplay SSC Survival TShock
33
NA / 20 Economy Freebuild Normal Protected SSC TShock
35
Teeria Legends - Social/Minigames
NA / 125 Minigames Normal Roleplay SSC TShock
38
Terraria Survive (RU)
10 / 30 Hardcore Normal Protected PvE SSC Survival TShock
42
Flaming Monkey Gaming
NA / 16 Minigames Normal PvE PvP Roleplay SSC TShock
51
N/A CTF Economy Expert Factions Freebuild Hardcore Minigames Normal Password Protected PvE PvP Roleplay SSC Survival TDSM TShock Vanilla Whitelist
55
NA / 10 Normal PvE Vanilla
65
NA / 200 Normal PvP TShock Vanilla
67
NA / 28 Freebuild Normal TShock
70
[DE] AnyPeople.de | Terraria
NA / 20 Normal Password
131
PixelAxe.pl - Polski serwer Terraria
NA / 25 Economy Normal Protected PvE PvP SSC Survival TShock
132
NA / 50 Freebuild Normal PvP Survival TShock Vanilla
141
tr@ZNW - Terraria Multiplayer
0 / 100 Freebuild Normal PvE Roleplay Survival Vanilla
147
.vAs. Gaming - VASGaming.com
0 / 50 Factions Freebuild Normal Protected PvE PvP Survival TShock Vanilla
153
SimpleTerra (for Terraria v1.3.5.2)
NA / 20 Normal
155
NA / 8 Freebuild Normal Password Protected PvE Survival Vanilla
159
0 / 48 Normal Survival TShock
162
RSG Terraria Server #1
NA / 32 Expert Freebuild Normal PvE Survival Vanilla
167
NA / 8 Expert Freebuild Normal PvE PvP Roleplay Survival Vanilla
169
NA / 8 Economy Expert Factions Freebuild Hardcore Normal PvE PvP Roleplay Survival Vanilla