Terraria Servers Version 1.3.5.3, page 6

Rank Server Players Status Tags
150
NA / 8 TShock
151
N/A
152
NA / 5
153
MamaBaker's Terraria Server
NA / 8 Freebuild Normal TShock
154
NA / 8
155
NA / 50 Freebuild Normal PvP Vanilla
156
NA / 10
157
NA / 100 Survival